Instellen verkoop projectkaart

In het venster Verkoop projectkaart kunt u voor het project instellen wat voor u van toepassing is.

Instellen verkoop projectkaart KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Projecten verkoop in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Open het gewenste project.
Taak Onderwerp
Rente instellen Rente instellen
Instellen objectsoort Objectsoort instellen
Termijnschema's koppelen Termijnschema's koppelen
Bouwnummers aanmaken Bouwnummers aanmaken
Koppelen koperstermijnen aan aannemerstermijnen Koppelen koperstermijn aan aannemerstermijn

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents