Verkoopinstellingen

In het venster Verkoopinstellingen kunt u voor de kopersadministratie instellen wat voor u van toepassing is.

Verkoopinstellingen KA

  1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Verkoopinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Op het tabblad HB Vastgoed kunt u onder het kopje Kopersadministratie instellingen maken die voor u van toepassingen zijn.
  3. De rente die hier ingesteld kan worden is de default rente die gehanteerd wordt bij de renteberekeingen van de termijnen over de bouwnummers. Op de projectkaart verkoop en/of op het bouwnummer kan hier eventueel vanworden afgeweken.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents