Opstellen projectprognose

In deze handleiding:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Introductie

  Binnen HB Vastgoed wordt de mogelijkheid geboden om prognoses aan te maken voor projecten. Dit proces is binnen HB Vastgoed geheel geautomatiseerd, waardoor vanuit de aanwezige financiële gegevens direct een financiële prognose aangemaakt kan worden. Deze prognose dient alleen nog maar aangepast te worden waar noodzakelijk, waardoor binnen een kort tijdsbestek de laatste inzichten verwerkt kunnen worden. Zo beschikt men altijd over de laatste actuele inzichten.

  Het opstellen van de prognose kan zowel in de desbetreffende organisatie plaatsvinden als wel in de Centrale Project Administratie, met als verschil dat in de Centrale Project Administratie een prognose gemaakt kan worden voor alle projecten ongeacht de rechtspersoon.

  Een prognose opstellen

  1. Voer in het tekstvak Zoeken Prognose in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Kies op het tabblad Acties in de groep Nieuw de optie Nieuw voorstel.
  3. Selecteer het nieuwe schema voor de prognose
  4. Selecteer het gewenste project en klik op OK. Indien er geen project is geselecteerd, wordt voor alle projecten een nieuwe prognose aangemaakt.
  5. Klik op bewerken om het voorstel te openen en de prognose te bewerken. De gegevens de bekend zijn voor het project zijn overgenomen naar de nieuwe prognose. De gegevens kunnen worden aangepast naar de laatste inzichten. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om in het veld Bedrag Nieuwe prognose te klikken op de assist button, waarna het bedrag gespecificeerd ingegeven kan worden met een omschrijving. Deze specificatie wordt ook weggeschreven naar de prognose en is vanaf de projectkaart ook te raadpelgen.
  6. Meldt de prognose gereed.
  7. Nadat de prognose is goedgekeurd kan deze definitief worden verwerkt en worden de gegevens op de projectkaart weergegeven.