Projectinstellingen

In deze handleiding:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Handleiding

  1. Open het Projectinstellingen venster.
  2. Geeft de instellingen van projecten en de behandeling van opdrachten, verplichtingen en VDRW in uw organisatie aan.
  3. Gebruik de sneltabbladen om de algemene instellingen zoals nummering en dimensies op te geven voor projecten, waaronder informatie over de toe te passen boekingsgangen voor onderhanden werk.
  4. Op Het tabblad NF Rekeningen kunt u niet financiele rekeningen selecteren waarop de verschillende transacties van de bouwnummers worden vastgeled.

  Tip

  Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Microsoft Dynamics NAV. Zie Zoeken voor meer informatie over het zoeken naar specifieke pagina's.